Sissis släkthistoria

Nu utökar jag bloggen med min egen släkthistoria. Kanske är den inte så intressant för dig, men den är en bit av den svenska historien, och möjligen finns där något som får dig att haja till! Kanske delar vi några avlägsna släktingar, vem vet?

SISSIS ANOR

Högby hembygdsgård (Sara Lisa Andersdotter, arsenik, Klara Rosina Lind)

Hägerstads gamla kyrka och Cathrine Sophie Hertzman (Hertzman, Wallenberg)

Borgarna i det gamla Malmö (fortsättningen på Hertzmans släkthistoria)

Jungfrun Catharina ”Karin” Klingia och Skärkinds kyrka (Skärkind, Klingius, Sommelius, Hertzman)

Maria Kylander, biskoparna och häxorna i Finspång (Jonas Kylander, Pertus Bjugg, hertig Johan)

Linköpings blodbad (Påvel Olofsson, Pär Kristoffersson, Jonas Kylander)

En tillbakablick i Kisas historia (Folkinge, Kisa krog, Kättestorp, Krogsfall)

MATHIAS ANOR

Resan till Amerika (Axel Nilsson och Augusta Enroths resa till Des Moines)

Rådslaleden (gruvor, bergsmän, hyttor, gården Rådsla i Stjärnorp)

Det sitter i väggarna – bergsmansgården Viggesätter – Nils Svensson (Vår gård)