Matematik

Taluppfattning och tals användning

Talraden (träna talraden på olika sätt, tabeller)

Räkna med bråk (bråk, förhållande till naturliga tal, lek)

Räkna med spelkort (antal, addition 0-10)

Nassim och hans får – en berättelse om positionssystemet

Positionssystem och additionsalgoritm

Geometri

Geobräde och geomerihistoria (geometriska begrepp)

Lekar med former… (geomteriska former)

Naturens fantastiska former (geometri i naturen)

Mera stenkul (symmetri)

Samband och förändringar

Sänka skepp (koordinatsystem, spel, kraken (jättebläckfisk)

Piratsudoku

 Diktläsning och stapeldiagram (diagram på enkelt sätt)

Problemlösning

Ett kortvarigt problem (problemlösning)

 

Historia

Sagan om Julius Ceasar och tiden (tid, året, månader)

Trädgårdens matematik och Fibonacci (talföljd, Fibonacci, matte i trädgården)

Den lilla nollan – Fåror i sanden (varför nollan behövs)